• Ecologisch én economisch verantwoord verwarmen
  • Bespaar tot wel 70% op uw energiekosten
  • Online advies voor het aanvragen van subsidies

Voor welke biomassaketels geldt de subsidie?

De op houtachtige biomassa gestookte ketel komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze:

  • is bestemd voor de opwekking van warmte
  • voldoet aan de norm NEN-EN 303-5
  • een vermogen heeft van 5 kW tot 500 kW
  • een minimaal warmterendement kent van 89% op nominaal vermogen
  • een uitstoot kent aan zwevende deeltjes (PM) die ten hoogste 38 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof, een uitstoot van koolmonoxide  die ten hoogste 750 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof en een uitstoot van stikstofoxiden (uitgedrukt als NO2) die ten hoogste 300 mg/Nm³ in droog rookgas bij 6% zuurstof bedraagt, vastgesteld door een geaccrediteerde instelling.